Termenii si conditiile generale

Termenii si conditiile generale de rezervare si achizitionare a serviciilor turistice de cazare oferite de societatea Lucky Office SRL.

Preambul
Prezentul contract reglementează termenii și condițiile generale privind rezervarea și achiziționarea serviciilor turistice de cazare oferite de către societatea Lucky Office SRL., societate românească, având sediul social în Mun. Bucuresti, Loc. Bucuresti, Sos. Berceni nr. 96, Monaco Grand Apartments, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/1197/2015, având CUI RO34053786, e-mail bookings@apartamentehotelier.ro (în continuare denumită „Monaco Grand Apartments”) aplicabile tuturor clienților persoane fizice sau juridice;
Clauzele prevăzute în T.C.G. (termini & condiții generale) nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice) în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.
În caz de contradicție între clauzele existente in T.C.G. si Condițiile Particulare vor prevala cele existente in Condițiile Particulare.
Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere Lucky Office SRL. clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.
Clauzele T.C.G. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Tarife
Toate tarifele sunt exprimate pe noapte si includ TVA (5%).
Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate. Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.
Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră, etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

Efectuarea rezervărilor
Sunt considerate rezervări:
Orice comandă transmisă prin urmatoare modalitati de comunicare sau intermedii de rezervari online: e-mail, Whatsapp, SMS, site-uri de rezarvari: Booking.com, Expedia.com, Airbnb.com, Hotels.com, Apartamentehotelier.ro, etc. cu condiția confirmării către birouri de apartamente de la adresa de email bookings@apartamentehotelier.ro/sau prin mesaj in scris;

Garantarea si plata rezervărilor
Rezervările sunt considerate garantate la momentul de confirmarea plații.
Plata serviciilor turistice rezervate se poate face prin cardul de credit sau prin plata facturii proforma emisa de Lucky Office SRL (CityConnect Group).
A. În cazul rezervărilor efectuate prin telefon sau e-mail:
– garantarea rezervării se face de către client prin achitarea unui avans egal cu minim 50/100% din valoarea serviciilor de cazare, în termenul indicat de Agent de la data confirmarea rezervării, în caz contrar, rezervarea se va anula automat;
– garantarea rezervării din partea Agentului se va face ulterior primirii prin e-mail sau mesaj SMS sau Whatsapp (bookings@apartamentehoterlier.ro sau 0747.538.470), a unei dovezi de plata a avansului, transmisă de către client; factura de avans emisa de Lucky Office SRL ulterior confirmării plătii garantează rezervarea.
B. In cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe site-ul nostru propriu:
– garantarea rezervării de către client se poate face prin cardul de credit dupa reținerea/incasarea sumei echivalenta cu 50/100% din valoarea serviciilor de cazare și primirea din partea Agentului a confirmării de rezervare emisa automat (in timp real);
-Restul de plată (cand este cazul) aferent sejurului se achita la momentul sosirii, numerar sau cu card bancar (debit/credit; Visa sau Mastercard).
Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor. Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmări exprese a facturii fiscale, iar eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către Lucky Office SRL.

Anulari / neprezentări / penalizări
Anularea unei rezervări se poate face pana la 30 zile înainte de check-in, dar atrage o penalitate echivalentă cu 50% din valoarea serviciilor aferente.
Anularea unei rezervări în intervalul 1-30 zile de la data de check-in sau in caz de no-show, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente de cazare.
Neprezentare/No-show (sau rezervare neonorata) reprezintă rezervarea confirmată și neanulata în urma căreia clientul nu a ajuns la apartament la data stabilită. În cazul neprezentării clientului in apartament, atrage o penalitate echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente de cazare si eliminarea posibilitate de a fi cazat ulterior.
In cazul in care clientul doreste sa renunte la rezervare/parcare privata sau paraseste voluntar imobilul, nu va beneficia de restituirea contravalorii pentru noptile platite in avans si noptile ramase din rezervarea respectiva, rezervările sunt nerambursabile/non-refundable.

Sosire și plecare
Cazarea se face începând cu ora 15.00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.
La solicitarea clienților și când apartamentele dispune de spații, se poate depăși ora de eliberare a camerei cu cel mult 5 ore peste ora 11.00, contracost (intre 50-100% din valoarea unei nopți de cazare din tariful afișat online/comunicat in ziua respectiva).
Bagajele pot fi păstrate la camera de bagaje timp de cel mult 12 de ore, fără plată.
Cazarea se face pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și copie a confirmării rezervării sau a facturii de avans emisă de birouri apartamentelor.
În unele cazuri, la momentul de check in, clientului i se va solicita un deposit de pana la 600 RON/apartament platabil in numerar sau prin card de credit/debit valabil drept garanție pentru predarea apartamentelor intr-o stare ordonata “asa cum a fost predat". 
Această sumă va fi returnata la sfârșitul sejurului, în cazul în care nu apar diverse situații nefavorabile (daune, lipsuri din inventarul camerei etc.).
Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea apartamentelor din ziua cazării. Din acest motiv nu se poate garanta un apartamente pe un anumit etaj sau apartamente alăturate. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale turiștilor pe care apartamentelor încearcă să le satisfacă în limita disponibilităților.
Sunt doua optiuni de parcare: 1. gratuita in limita locurilor disponibile (vis-à-vis de supermarketul la parter) sau 2. Parcarea privata la exterior sau la subteran -1 in limita locurilor disponibile 25 lei/noapte/masina.

Fumatul:
Fumatul este strict interzis în incinta blocului sau apartamentelor, exceptând balcoanele apartamentelor și spațiile exterioare ale blocului amenajate/dotate cu scrumiere. Nerespectarea, va conduce la o taxa de 150 euro.
Agentul își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație și de a le anula rezervarea.

Numarul de persoane declarat:

Se percepe taxa suplimentara de 60 RON/noapte/persoana in cazul in care numărul maxim de persoane specificat este depășit.

Taxe suplimentare:

La sosirea clientului la receptie, se poate percepe o taxa de garantie/deposit intre 150-600 RON

Se percepe taxa suplimentara intre 100-300 RON in cazul predării apartamentelor într-o stare deplorabila (curățenie) care se scade din garantie

Scopul de inchiriere:

Clientul nu va folosi imobilului pentru orice scop imoral, ofensator sau ilegal și nici nu va încălca nici o lege si reguli de buna conduită. Clientul va răspunde pentru pagubele si deteriorările pricinuite imobilului închiriat ( anexa 1).

Obiecte de valori:

Agentul NU-SI asuma răspunderea pentru eventualele pierderi de bani, bijuterii sau alte valori personale depozitate in apartament si reclamate ulterior.

Nevoi speciale (dezabilitati):
Majoritatea spatiilor din blocul Monaco Towers sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități.

Animalele de companie
Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta apartamentelor. Administratia/Agentul are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării rezervării și a plății unei penalități echivalente cu 100% din valoare a serviciilor aferente de cazare. Clientul este de acord cu interzicerea animalelor de companie în apartament, nerespectarea, va conduce la o taxa de 100 euro achitata la recepție

Protecția datelor personale:
Lucky Office SRL (Monaco Grand Apartments) respectă standardele etice şi legale în privinţa protecţiei datelor cu caracter personal. Datele personale sunt confidenţiale, nu vor fi niciodată furnizate unei alte persoane şi/sau companii dar sunt accesibile autorităţilor care au dreptul să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii. Monaco Grand Apartments poate anula fără avertisment rezervările efectuate pentru care se constată că au fost introduse date eronate, false sau furate.
Monaco Grand Apartments garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de turism nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor in care clientului trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Incepand cu data de 25 mai 2018, au intrat in vigoare prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor „date” (GDPR).
Dorim sa va comunicam politica de confidentialitate prin care LUCKY OFFICE SRL se conformeaza acestui regulament.
1. LUCKY OFFICE SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului.

2. Informatiile pe care LUCKY OFFICE SRL le stocheaza despre dumneavoastra, in calitate de client, datorita produselor si serviciilor pe care le-ati achizitionat, sunt strict legate de identificare si de contact, in scopul derularii relatiei contractuale (ex. nume si prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de e-mail etc.), pentru intocmirea facturilor, incasarilor sau efectuarea operatiunilor comerciale obligatorii, conform legislatiei in vigoare.
3. LUCKY OFFICE SRL se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale.
4. Datele personale ale clientilor nu fac si nu vor face obiectul unor tranzactii ale LUCKY OFFICE SRL cu terte persoane (fizice sau juridice).
5. LUCKY OFFICE SRL, prin intermediul sistemului de supraveghere video prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la imagini.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale.
LUCKY OFFICE SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.
Prin prezenta notificare va facem cunoscute si va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor: CHEHAB MAHMOUD, Telefon: 0747538470, Email: bookings@apartamentehotelier.ro.

Siguranța:
Apartamentele și spatiile publice sunt supravegheate prin sistem video.
Administratia apartamentelor nu își asuma răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incita blocului, și parcare.
Administratia apartamentelor nu își asuma răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării in mod neadecvat a dotărilor din cadrul apartamentelor.

Obligațiile Administratiei Apartamentelor
Administratia apartamentelor are obligația de a asigura clienților spațiul de cazare rezervat la nivelul calitativ impus de Normele metodologice de clasificare.
În cazul în care, după începerea sejurului, o parte importantă din serviciile turistice comandate nu este realizată sau nu mai poate fi oferita din motive exclusiv a Agentului/administratia apartamentelor,  Agentul are următoarele obligații:
a) să ofere clientului alternative corespunzătoare în vederea continuării sejurului, fără majorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate şi cantitate; sau,
b) să restituie clientului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul sederii; (atunci cand cazarea nu mai poate derula din motive exclusiv a Agentului/administratia apartamentelor)
c) în cazul în care nu pot fi oferite clientului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, se asigura returnarea contravalorii serviciilor neprestate (doar atunci cand cazarea nu mai poate sa fie oferita din motive exclusiv a Agentului/administratia apartamentelor)

Obligațiile clientului
Clientul are obligație sa anunțe administratia apartamentelor prin telefon (07.47.538.470) sau e-mail (bookings@apartamentehotelier.ro) în cazul in care in ziua de cazare sosește ulterior orelor 22.00, sub sancțiunea anulării rezervării și al reținerii cu titlu de daune-interese a sumelor plătite drept avans.
Clientul are obligația de a verifica la sosire inventarul si mobilierul apartamentului, in cazul in care clientul descopera daune sau lipsa de produse sau electrocaznice din apartament, are obligatie sa anunte agentul telefonic/pe Whatsapp sau pe e-mail. Clientul va trebui sa predea apartamentul in aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din apartament (neanunțate), vor fi suportate de acesta. 
Clientul este răspunzător față de Agent pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor apartamentelor.
Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință si respectarea T.C.G. pe întreaga durata a șederii.

Vizitatori:
Clienții pot primi vizitatori în apartament între orele 09:00 și 22:00, fără costuri suplimentare.
Clientii sau oricare dintre vizitatori admiși nu vor tulbura linistea vecinilor.

Conduita
Administratia apartamentelor își rezerva dreptul de a refuza cazarea clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea lor aduc prejudicii sau deranjează alți clienți.
Administratia apartamentelor își rezerva dreptul de a-și selecta clientela.

Reclamații
Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc sau pe toată durata șederii turiștilor în apartament. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare de către administratia apartamentelor.
Reclamațiile privind prejudiciul cauzate prin furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în apartament trebuie aduse la cunoștința administratiei în cel mult 24 de ore de la data la care au fost percepute.

Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile si obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum si toate efectele juridice pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.
Toate litigiile născute din sau în legătura cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente de la sediul societății Lucky Office SRL.

Dispoziții finale
Administratia apartamentelor are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.
Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).
Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.

LUCKY OFFICE SRL.

Modalitate de plata

Plata se poate efectua in numerar (LEI) sau cu card bancar la recepția apartamentelor, sau la distanta telefonic in timp real cu card.

Plata se poate efectua online prin factura proforma cu link de plata inclus in factura, sau printr-un virament bancar in conturile societății noastre.

Card-uri acceptate: Visa, Mastercard, Sodexo, Up Romania, Edenred (plata cu cardul de vacanta este acceptata)  

Politica de utilizare a cookie-urilor
Pentru a respecta cerințele stabilite în Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.
Acest website folosește cookie-uri proprii pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.
Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:
Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.
Ce este un “cookie”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.
Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.
Care este durata de viață a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box,un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.
Cum sunt folosite cookie-urile de către un site
O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:
creșterea performanței website-ului;
o analiză a vizitatorilor;
geotargetting;
înregistrarea utilizatorilor.
Cookie-uri de performanță
Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.
Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.
Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.
Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.
Alte cookie-uri ale terțelor părți
Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.
De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.
Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.
Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.
Securitate si probleme legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies
Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.
Pentru ce folosim cookies
Cookies tehnici: Folosim acest tip de cookies pentru a va arata site-ul nostru, ca acesta sa functioneze corect si pentru a va oferi un site prietenos si usor de utilizat.
Cookies functionali: Folosim acest tip de cookies pentru ca site-ul nostru sa tina minte preferintele dumneavoastra si pentru a va ajuta sa folositi site-ul eficient.
Cookies analitici: Folosim acest tip de cookies pentru a intelege cum interactionati cu site-ul nostru.

Actualizat pe data: 16-10-18

WhatsApp chat